جزئیات دستگاه چله پیچی

     1.  شیب ثابت 7.5 تا 12 درجه با طول 1600mm

     2.  قطر بمبو 1000mm 

     3.  عرض کاردهی 2200،2600،2800،3000،3400،3600،3800،4000

     4.  قطر بیم (نورد چله) 800،1000،1250mm

     5.  توان موتورها، موتور بمبو 7.5kw موتور برگردان 11kw، 18kw، 22kw

     6,7.  مانیتورهای لمسی رنگی با قابلیت های برنامه نویسی

     8.  مجهز به جک چله برای بالا و پایین گذاشتن بیم چله

     9.  سیستم ترمز دیسکی پنوماتیک با سیستم خنک کننده هنگام برگردان

     10.  چشم الکترونیک

     11.  اصلاح پارگی نخ در هنگام برگردان